Wierzymy w moc słońca,
najbardziej zasobnego źródła energii odnawialnej

Słońce jest największym nieograniczonym źródłem czystej energii.

Szacuje się, że energia ze Słońca docierająca do Ziemi w ciągu 1 minuty mogłaby zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię całej planety. Wszystkie istniejące na Ziemi złoża węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i uranu odpowiadają energii jaka dociera ze Słońca na Ziemię w ciągu 56 dni.

Zielona energia, którą zasilane są systemy fotowoltaiczne i solarne oraz stacje ładowania pojazdów to przyszłość dla naszej planety, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki. Odnawialne Źródła Energii nie są już tylko luksusem, dostępnym dla wybranych, to warunek życia w ekologicznym, zdrowszym środowisku.

Słońce jest największym nieograniczonym źródłem czystej energii.

Szacuje się, że energia ze Słońca docierająca do Ziemi w ciągu 1 minuty mogłaby zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię całej planety. Wszystkie istniejące na Ziemi złoża węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i uranu odpowiadają energii jaka dociera ze Słońca na Ziemię w ciągu 56 dni.

Zielona energia, którą zasilane są systemy fotowoltaiczne i solarne oraz stacje ładowania pojazdów to przyszłość dla naszej planety, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki. Odnawialne Źródła Energii nie są już tylko luksusem, dostępnym dla wybranych, to warunek życia w ekologicznym, zdrowszym środowisku.

W 2016 roku średnie roczne stężenie pyłu (o wielkości do 10 mikrometrów) przekroczyło dopuszczalną w Polsce normę 40 µg/m3 w 24 miastach!

Dziś wiemy ile CO2 w danej chwili emitują systemy energetyczne całej Europy. Dzięki takim danym, możemy poznać stan zanieczyszczenia powietrza, którym codziennie oddychamy, a także zmienić bierną postawę w działanie. Świadomość ekologiczna to czynnik niezbędny do zmian, a te warto rozpocząć od własnego otoczenia.

Rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną nie emitują CO2, nie generują odpadów, nie powodują hałasu. Zanieczyszczenia powietrza to problem o zasięgu globalnym. Nie bez powodu temat ten powraca w kolejnych dyrektywach Parlamentu Europejskiego, a Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii to jeden z priorytetów wymienionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.

W 2016 roku średnie roczne stężenie pyłu (o wielkości do 10 mikrometrów) przekroczyło dopuszczalną w Polsce normę 40 µg/m3 w 24 miastach!

Dziś wiemy ile CO2 w danej chwili emitują systemy energetyczne całej Europy. Dzięki takim danym, możemy poznać stan zanieczyszczenia powietrza, którym codziennie oddychamy, a także zmienić bierną postawę w działanie. Świadomość ekologiczna to czynnik niezbędny do zmian, a te warto rozpocząć od własnego otoczenia.

Rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną nie emitują CO2, nie generują odpadów, nie powodują hałasu. Zanieczyszczenia powietrza to problem o zasięgu globalnym. Nie bez powodu temat ten powraca w kolejnych dyrektywach Parlamentu Europejskiego, a Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii to jeden z priorytetów wymienionych w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.

Fotowoltaika nie emituje CO2 ani żadnych innych substancji szkodliwych.

Panele słoneczne nie powodują także hałasu ani drgań, pod tym względem są lepszym rozwiązaniem niż turbiny wiatrowe.

Jeżeli jako właściciel domu, firmy lub osoba zarządzająca gminą jeszcze zastanawiasz się czy warto zainwestować w „zieloną energię”, sprawdź konkretne korzyści poszczególnych rozwiązań!

Fotowoltaika nie emituje CO2 ani żadnych innych substancji szkodliwych.

Panele słoneczne nie powodują także hałasu ani drgań, pod tym względem są lepszym rozwiązaniem niż turbiny wiatrowe.

Jeżeli jako właściciel domu, firmy lub osoba zarządzająca gminą jeszcze zastanawiasz się czy warto zainwestować w „zieloną energię”, sprawdź konkretne korzyści poszczególnych rozwiązań!