Kolektory słoneczne na terenie Gminy Ostrów Lubelski

Umowa z dnia 19.01.2019 r. dotyczy dostawy i montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ostrów Lubelski.

W zakres umowy wchodzi dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację

techniczną 254 zestawów kolektorów słonecznych płaskich wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Termin realizacji: 01.07.2019

Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.