Instalacja OZE na terenie gminy Sędziszów wg umowy zawartej 31.12.2018 r.

ZADANIE: zamówienie część nr 2 – „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów – dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych” w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”

ZAKRES:  dostawa i montaż 135 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy cieplnej 474,60 kW, na budynkach prywatnych na terenie miasta i gminy Sędziszów, obejmująca m. in.: przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

TERMIN REALIZACJI: 30.09.2019

FINANSOWANIE: współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

Oś. 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.