Zamawiający: GMINA LESKO (Partnerzy: Gmina Jaśliska, Rymanów)

zawarcie umowy 21.12.2018;

ZADANIE: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Lesko, Jaśliska

i Rymanów, które jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”.

ZAKRES:  dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montaż

TERMIN REALIZACJI: 28.06.2019

FINANSOWANIE: współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020