FlexiPower Group » Aktualności

Aktualności

01 21

Gmina Wojciechów z fotowoltaiką, 21.01.2019 zawarliśmy umowę z Gmina Wojciechów. ZADANIE: Do. Czytaj więcej

01 19

Kolektory słoneczne na terenie Gminy Ostrów Lubelski Umowa z dnia 19.01.2019 r. dotyczy dostawy. Czytaj więcej

01 02

Instalacja OZE na terenie gminy Sędziszów wg umowy zawartej 31.12.2018 r. ZADANIE: zamówienie . Czytaj więcej

12 21

Zamawiający: GMINA LESKO (Partnerzy: Gmina Jaśliska, Rymanów) zawarcie umowy 21.12.2018; ZA. Czytaj więcej

Starsze aktualności

OZE w Gminie Wielopole Skrzyńskie i Gminie Niebylec

2018/12/21

Zamawiający: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

zawarcie umowy 20.12.2018,

ZADANIE: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój OZE szansa na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”

ZAKRES:  dostawa i montaż 128 kpl instalacji solarnych oraz 223 kpl instalacji fotowoltaicznych

TERMIN REALIZACJI: 15.05.2019

FINANSOWANIE: współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Gmina Wojciechów zawarcie umowy

2018/12/20

Zamawiający: GMINA WOJCIECHÓW

zawarcie umowy 20.12.2018,

ZADANIE: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojciechów.

ZAKRES:  dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 171 kompletów instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu

TERMIN REALIZACJI: 28.06.2019

FINANSOWANIE: w ramach projektu „Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Gmina Dębica – podpisanie umowy

2018/12/14

Zamawiający: GMINA DĘBICA, (Partnerzy: Gmina Ropczyce)

zawarcie umowy 14.12.2018,

ZADANIE:

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z podgrzewaczami do cwu, na terenie Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce, które jest realizowane w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ  DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE”.

ZAKRES:  dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montaż

TERMIN REALIZACJI: 31.05.2019

FINANSOWANIE: współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk z OZE

2018/12/06

GMINA GRODZISKO DOLNE (Partner: Gmina Miasto Leżajsk)

zawarcie umowy 6.12.2018,

ZADANIE: Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie ZE, które jest realizowane w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

ZAKRES:  dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 61 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO

TERMIN REALIZACJI: 16.08.2019

FINANSOWANIE: współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Kolektory słoneczne na terenie Gminy Nowa Sarzyna

2018/12/05

Kolektory słoneczne na terenie Gminy Nowa Sarzyna

W dniu dzisiejszym nasza firma zawarła kolejną umowę na realizację inwestycji. Tym razem pojawimy się w Nowej Sarzynie.

ZADANIE: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna, które jest realizowane w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna”

ZAKRES:  dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 624 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu; termin realizacji 28.09.2019 r.

FINANSOWANIE: współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kolektory słoneczne na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

2018/11/29

Dnia 29.11.2018 zostały podpisane  4 umowy dla Gmin: Gmina Wiślica, Czarnocin, Nowy Korczyn i Opatowiec

które dotyczyły dostawy z montażem kolektorów słonecznych na terenie w/w Gmin. Inwestycja jest podzielona na 4 zadania:

Zadanie 1:

Dostawa i montaż 101 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Wiślica *

Zadanie 2

Dostawa i montaż 218 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Opatowiec*

Zadanie 3

Dostawa i montaż 134 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Czarnocin*

Zadanie 4

Dostawa i montaż 74 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Nowy Korczyn*

Realizacja:  30.11.2019 r.

Finansowanie: Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,

 

Montaż instalacji OZE w Gminie Chmielnik

2018/11/22

Umowa z dnia 22.11.2018 pomiędzy FlexiPower Group, a Gminą Chmielnik dotyczy dostawy i montażu instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu” Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik” i dotyczy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, która obejmuje 75 zestawów instalacji fotowoltaicznych w oparciu o opracowaną przez wykonawcę dokumentację techniczną.

Realizacja zadania przewidziana jest na 31.07.2019 r. Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Nielisz

2018/11/21

Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Nielisz.

Dnia 21.11.2018 została podpisana umowa na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Nielisz

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  zostanie zainstalowanych 80 zestawów paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem,

Termin realizacji 31.05.2019 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Kolektory słoneczne na terenie Gmin: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

2018/11/21

Zamawiający: GMINA WIŚLICA  (Partnerzy: Gminy Opatowiec, Czarnocin, Nowy Korczyn) – osobne umowy na każdą Gminę

zawarcie umowy 29.11.2018,

 

ZADANIE i ZAKRES: Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”

Zadanie 1:

Dostawa i montaż 101 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Wiślica *

Zadanie 2

Dostawa i montaż 218 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Opatowiec*

Zadanie 3

Dostawa i montaż 134 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Czarnocin*

Zadanie 4

Dostawa i montaż 74 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie gminy Nowy Korczyn*

 

ZAKRES:  dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 61 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO

TERMIN REALIZACJI: 30.11.2019

FINANSOWANIE: Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Instalacje OZE w Gmina Biała Rawska

2018/11/07

Dnia 07 listopada 2018 r. została podpisana umowa dotycząca „Zaprojektowania, dostawy i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią”, która jest realizowana w ramach projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymianą instalacji pieca węglowego C. O. na piece opalane pelltem drzewnym w Gminie Biała Rawska”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Łącznie 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska.

Planowane zakończenie inwestycji  styczeń 2019.

 

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług i produktów, skontaktuj się z nami!