FlexiPower Group » Aktualności

Aktualności

12 05

Kolektory słoneczne na terenie Gminy Nowa Sarzyna W dniu dzisiejszym nasza firma zawarła kolejn. Czytaj więcej

11 29

Dnia 29.11.2018 zostały podpisane  4 umowy dla Gmin: Gmina Wiślica, Czarnocin, Nowy Korczyn i Opa. Czytaj więcej

11 22

Umowa z dnia 22.11.2018 pomiędzy FlexiPower Group, a Gminą Chmielnik dotyczy dostawy i montażu in. Czytaj więcej

11 21

Montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Nielisz. Dnia 21.11.2018 została podpisana umow. Czytaj więcej

Starsze aktualności

Instalacje OZE w Gmina Biała Rawska

2018/11/07

Dnia 07 listopada 2018 r. została podpisana umowa dotycząca „Zaprojektowania, dostawy i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią”, która jest realizowana w ramach projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymianą instalacji pieca węglowego C. O. na piece opalane pelltem drzewnym w Gminie Biała Rawska”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Łącznie 32 systemów mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 26. gospodarstw domowych oraz 6. obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Biała Rawska.

Planowane zakończenie inwestycji  styczeń 2019.

 

Gmina Wilkołaz inwestuje w ekologię

2018/10/12

Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii  z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz jest przedmiotem podpisanej umowy dnia 12.10.2018 r. Umowa obejmuje w cz.1 dostawę i montaż 587 kpl próżniowych kolektorów słonecznych, część 2 obejmuje dostawa i montaż kotłów na biomasę -35 szt. (pellet, zgazowujące drewno,, na owies).

Realizacja:

Cz. 1 – 30.10.2019 r. (70 zestawów do końca roku)

Cz.2. 31.05.2019 (10 kotłów do końca roku)

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

 

 

Gmina Ustrzyki Dolne- podpisanie umowy

2018/10/11

Dnia 11.10.2018 w Gminie Ustrzyki Dolne została podpisana umowa na dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne”.

Nazwa zadania:   „Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne”.

Zakres:  CZĘŚĆ I. Dostawa i montaż 212 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z osprzętem oraz konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną,

CZĘŚĆ III. Dostawa i montaż 405 szt. instalacji fotowoltaicznych wraz z osprzętem oraz konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną

Realizacja: 23.08. 2019 r. obie części.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE, pn.: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych.”

 

OZE w Gminie Lubartów

2018/10/10

Wracamy do Gminy Lubartów z nowym zadaniem.

Zgodnie z podpisana umową z dnia 10.10.2018 r. zamontujemy i dostarczymy 839 instalacji solarnych (1991 szt. paneli kolektorów słonecznych) na budynkach prywatnych na terenie gminy Lubartów. Realizacja do 27.09.2019.

Finansowanie: Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I”, „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd

2018/10/04

Dnia 04.10.2018 podpisaliśmy umowę z Gminą Ujazd

Przedmiotem umowy będzie dostawa dostawa 24 instalacji fotowoltaicznych z montażem (cz.II zamówienia) Cz. III. zamówienia obejmuję dostawę i montaż  15 kotłów na biomasę . Realizacja zamówienia -kotły -31.12.2018, PV -01.12.2018

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ujazd” dofinansowanego ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa RPLD 04.00.00 Gospodarka niskoemisyjna nr umowy RPLD.04.01.02-10-0169/16-00

 

3 umowy w Gminie Żyraków, Rakszawa, Gać

2018/09/07

OZE w Gminie Żarków, Rakszawa, Gać

Dnia 07.09.2018 podpisaliśmy 3 umowy.  Gminia Żyraków  oraz Partnerzy: Gmin Rakszawa, Gmina Gać

Pierwsza umowa obejmuje dostawa i montaż 332 kolektorów słonecznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać.

Przedmiotem drugiej umowy jest dostawa i montaż 484 instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać, które jest realizowane w ramach tego samego projektu.

Trzecia umowa dotyczy dostawy i montażu 429 szt powietrznych pomp ciepła do cwu na terenie Gminy Rakszawa.

Wszystkie umowy są realizowane w ramach projektu „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH PARTNERSKICH”. Termin realizacji 31.05.2019 r.

 

 

 

Dwie umowy w Gminie Zagórz

2018/09/06

W dniu 06.09.2018 podpisaliśmy dwie umowy w Gminie Zagórz

I) PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gmin Zagórz i Dydnia, które jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”.

ZAKRES: 425 inst. solarnych

II) PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Zagórz i Dydnia, które jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”.

ZAKRES: 107 szt. kotłów

Termin realizacji :30.09.2019, inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

41252323_1961098080621286_8200122557056155648_n

 

Ekologiczna Gmina Wąwolnica

2018/08/31

W dniu wczorajszym FlexiPower Group zawarła umowę na realizację inwestycji w Gminie Wąwolnica.

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wąwolnica, które jest realizowane w ramach projektu „Ekologiczna Gmina Wąwolnica”.

Zakres prac obejmuje 104 instalacje solarne, termin realizacji inwestycji : 30.10.2018 r. i jest  współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

OZE w Częstochowie

2018/08/22

OZE w Częstochowie

Przedmiotem umowy zawartej w dniu dzisiejszym tj. 22.08.2018 r. jest zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa:

Część I – Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Zakres 34 instalacje solarne oraz 124 instalacje PV.

Termin realizacji: 31.10.2019

Projekt „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa” realizowany jest w oparciu o dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT;

Gmina Nałęczów – podpisanie umowy

2018/08/14

Gmina Nałęczów – podpisanie umowy

14 sierpnia 2018 r nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Nałęczów, przedmiotem której jest dostawa i montaż 280 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nałęczów.Termin realizacji 30.11.2018

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Eko-energia w Gminie Nałęczów” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16. Nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0225/16

 

 

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług i produktów, skontaktuj się z nami!