FlexiPower Group » Aktualności

Aktualności

09 07

OZE w Gminie Żarków, Rakszawa, Gać Dnia 07.09.2018 podpisaliśmy 3 umowy.  Gminia Żyraków . Czytaj więcej

09 06

W dniu 06.09.2018 podpisaliśmy dwie umowy w Gminie Zagórz I) PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa i montaż. Czytaj więcej

08 31

W dniu wczorajszym FlexiPower Group zawarła umowę na realizację inwestycji w Gminie Wąwolnica. . Czytaj więcej

08 22

OZE w Częstochowie Przedmiotem umowy zawartej w dniu dzisiejszym tj. 22.08.2018 r. jest zaprojek. Czytaj więcej

Starsze aktualności

Gmina Nałęczów – podpisanie umowy

2018/08/14

Gmina Nałęczów – podpisanie umowy

14 sierpnia 2018 r nastąpiło podpisanie umowy z Gminą Nałęczów, przedmiotem której jest dostawa i montaż 280 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nałęczów.Termin realizacji 30.11.2018

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Eko-energia w Gminie Nałęczów” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16. Nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0225/16

 

 

Dwie umowy w Gminie Gorzkowice

2018/08/06

FlexiPower Group dnia 06.08.2018 r. podpisała dwie umowy z Gminą Gorzkowice.

I umowa dotyczy:

-dostawy i montażu 58 kolektorów słonecznych na terenie Gminy Gorzkowice, realizowane w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. łódzkiego na lata 2014-2020. Termin realizacji 29.09.2018 r.

II umowa dotyczy:

-dostawy i montażu 73 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Gorzkowice, realizowane w ramach projektu: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. łódzkiego na lata 2014-2020. Termin realizacji 29.09.2018 r.

 

 

Solary w Gminie Brzeziny

2018/08/03

Gmina Brzeziny inwestuje w solary.

Dnia 03.08.2018 nastąpiło podpisanie umowy, w zakres której wchodzi dostawa i montaż 277  instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Brzeziny, które jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny”. Termin realizacji 15.11.2018 r.

Umowa realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0104/16-00.

 

Modernizacja w Białymstoku

2018/08/02

Dnia 2 sierpnia podpisaliśmy umowę z Miastem Białystok na modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku – cz I – wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta Białystok. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. podlaskiego na lata 2014-2020

ZAKRES: 225 inst. kolektorów- kompleksowe zaprojektowanie i montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Białystok. Termin zakończenia prac: 31.10.2019 r.

Inwestycja w Gminie Przecław

2018/07/27

Inwestycja w Gminie Przecław.

Umowa na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki, które jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki” została zawarta 27.07.2018. Zakres umowy – 245 instalacji solarnych, termin realizacji 31.05.2019

Drugim przedmiotem umowy zawartej 22.08.2018 jest dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki, które jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”. Zakres: 215 instalacji pomp ciepła, termin 31.05.2018

Umowy współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowy w Gminie Żyrzyn i Zarzecze

2018/07/20

Umowy w Gminie Żyrzyn i Zarzecze.

Z dniem wczorajszym 19.07.2018  r. zostały podpisane dwie umowy na realizację inwestycji.

1) Gmina Żyrzyn, Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn

Zadanie „Zielona energia w Gminie Żyrzyn- montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”  cz. 1 zamówienia: Dostawa i montaż 269 instalacji solarnych.Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku. działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE

Realizacja: 30.06.2019 r.

 

2) ZARZECZE, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze,

Zadania:  Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła  na terenie Gminy Zarzecze i Rokietnica, które jest realizowane w ramach projektu „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”. – my realizujemy cz 1: dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Zakres inwestycji: dostawa i montaż 464 instalacji solarnych oraz 278 instalacji  PV. Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizacja: 30.05.2019 r.

 

Gmina Zakrzówek – podpisanie umowy

2018/07/10

W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę w Gminie Zakrzówek.

Inwestycja będzie obejmować dostawę i montaż  391 instalacji solarnych.

Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach programu Operacyjnego woj. Lubelskiego na lata 2014-2020, wg zadania –  montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Etap II. Realizacja 30.11.2018 r.

OZE w Gminie Jastrzębie i Gminie Zaklików

2018/06/14

W dniu dzisiejszym zostaną podpisane 2 umowy w Gminie Jastrzębie i umowa w Gminie Zaklików.

herb

 

Umowa nr 1: Dostawa i montaż 154 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastrzębia.

Umowa nr 2: Dostawa i montaż 111 instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia.

Realizacja 25.11.2018 r. Inwestycje wg projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Jastrzębia”są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,  Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16

Umowa nr 3: Dostawa i montaż 703 kolektorów słonecznych oraz 226 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zaklików, które jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików”. Realizacja 31.10.2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Brzeziny- podpisanie umowy

2018/06/05

Gmina Brzeziny- podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę na: dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Brzeziny, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny (woj. łódzkie). Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż 16 kotłów na biomasę o mocy 25 kW. Realizacja projektu 30 październik 2018

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0104/16-00.

brzexz

Ekoenergia w Gminie Policzna

2018/05/16

Ekoenergia w Gminie Policzna.

Przed nami realizacja zadania wg umowy podpisanej 15.05.2018 r. na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów, które jest realizowane w ramach projektu „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”.

Zakres:  dostawę i montaż 327 zestawów instalacji kolektorów słonecznych oraz 122 zestawów instalacji fotowoltaicznych

Realizacja: 30-11-2018

Finansowanie: współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

32648658_837432583110678_2022216223822970880_n

Porozmawiajmy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług i produktów, skontaktuj się z nami!